Barn


Her finner du informasjon om aktiviteter for barn og familier.

Klubben for 5.-7.klasse

Hver oddetallsuke tirsdag klokka 13:30 - 15:30 !!! Vi følger skoleruten!

Les mer

Klubben for 2.-4. klasse

Hver partallsuke tirsdag klokka 12.30-14.30 !!! Vi følger skoleruten!  

Les mer

Babysang

Ny babysang i høst i Hillevåg kirke!

Les mer

Abonnement på trosopplæring

Du kan nå abonnere på trosopplæring til ditt barn

Les mer

Trosopplæring (0-12 år)


En del av tilbudet til barn og unge er den systematiske trosopplæringen. Vi inviterer årlige aktiviteter/tiltak  tilpasset den enkelte aldergruppe, fra 0 til 18 år!