Kontaktinformasjon


Hillevåg kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost: hillevag.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Veumeveien 55, 4016 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Daglig leder

Solveig Myklatun

51 84 04 00

90 02 74 26

Send epost

Sokneprest

Ellen Nordtun

51 84 04 00

90 68 62 87

Send epost

Bu-arbeider

Sondre Søndervik

51 84 04 00

93 85 22 75

Send epost

Diakon

Eldbjørg Kordal

51 84 04 00

48 99 05 70

Send epost

Menighetsarbeider

Juliane Klaubert-Kutzer

51 84 04 00

41 22 62 17

Send epost

Organist

Tore Bols

51 84 04 00

92 25 13 71

Send epost

Kirketjener / Vaktmester

Leif Audun Stapnes

51 84 04 00

Send epost