Kontaktinformasjon


Hillevåg kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost: hillevag.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Veumeveien 55, 4016 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Daglig leder (i permisjon)

Lill Inger Furfjord

51 84 04 00

Send epost

Daglig leder(vikar)

Solveig Myklatun

51 84 04 00

90 02 74 26

Send epost

Sokneprest

Ellen Nordtun

51 84 04 00

90 68 62 87

Send epost

Sokneprest (vikar)

Anne Berit Mathisen

51 84 04 00

46 85 00 07

Send epost

Diakon

Eldbjørg Kordal

51 84 04 00

48 99 05 70

Send epost

Menighetspedagog

Solveig Høyland

51 84 04 00

99 64 32 24

Send epost

Organist

Tore Bols

51 84 04 00

92 25 13 71

Send epost

Ungdomsarbeider

Malin Berge Kyllingstad

51 84 04 00

40 49 52 61

Send epost

Ungdomsarbeider (vikar)

Sondre Søndervik

51 84 04 00

93 85 22 75

Send epost

Kirketjener / Vaktmester

Leif Audun Stapnes

51 84 04 00

Send epost