Kontaktinformasjon


Hillevåg kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost: hillevag.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Veumeveien 55, 4016 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Daglig leder

Lill Inger Furfjord

51 84 04 00

98 87 87 14

Send e-post

Sokneprest

Ellen Nordtun

51 84 04 00

90 68 62 87

Send e-post

Sokneprest (vikar)

Anne Berit Mathisen

51 84 04 00

46 85 00 07

Send e-post

Diakon

Eldbjørg Kordal

51 84 04 00

48 99 05 70

Send e-post

Menighetspedagog

Solveig Høyland

51 84 04 00

99 64 32 24

Send e-post

Organist

Tore Bols

51 84 04 00

92 25 13 71

Send e-post

Ungdomsarbeider

Malin Berge Kyllingstad

51 84 04 00

40 49 52 61

Send e-post

Ungdomsarbeider (vikar)

Sondre Søndervik

51 84 04 00

93 85 22 75

Send e-post

Kirketjener / Vaktmester

Leif Audun Stapnes

51 84 04 00

Send e-post