Babysang


Vi starter opp igjen etter sommeren, torsdag 2. september kl 11.30 i Bekkefaret kirke. Vanligvis har vi drop-in, men siden det kan være vi må begrense antallet som samles samtidig, vil det mest sannsynlig bli påmelding på sms til: 996 43 224. (Her trenger vi for- og etternavn på den voksne som deltar, i tillegg til tlf.nr + fullt navn på babyen)

 

Velkommen til babysang for Hillevåg og Bekkefaret menigheter!

Høsten 2021 er vi i Bekkefaret kirke, torsdager kl 11.30

Vi bruker en blanding av kristne barnesanger, sangleker og tradisjonelle sanger. Sangstunden varer i ca. 30 min. Dersom det blir mulighet for det (ut i fra gjeldende smittevernregler), blir det sosialt samvær og lunsj i etterkant. Ta da med niste. Vi har kaffe og te.

Kr. 20,- per gang. 

 

Kontakt:


Menighetspedagog
Solveig Høyland
99 64 32 24
Send e-post

 

Tilbake