Babysang


Velkommen til babysang for Hillevåg og Bekkefaret menigheter!

 

Velkommen til babysang!

Torsdager kl 11.30 i Bekkefaret kirke

Vi bruker en blanding av kristne barnesanger, sangleker og tradisjonelle sanger. Vi deler vanligvis i to grupper (ca 0-7 mnd og ca 8-14 mnd). Sangstunden varer i ca. 30 min. De som ønsker spiser lunsj sammen etterpå, så ta gjerne med niste. Vi stiller med kaffe og te

Kr. 20,- per gang. Ingen påmelding.

Høstsemesteret 2020 er vi i Bekkefaret kirke. Våren 2021 vil vi være i Hillevåg kirke. 

OBS! Torsdag 5.november er det dessverre ikke babysang! (Ellers er det hver torsdag fram til og med 10. desember ;-)

 

Kontakt:


Menighetspedagog
Solveig Høyland
99 64 32 24
Send e-post

 

Barne- og familieprest i Bekkefaret

Toralf Veum Ladstein

Tlf: 971 95 094

 

Tilbake