Hillevåg og Hinna menighetskor


 

Vi har  felles menighets kor med Hinna menighet. Koret synger på gudstjenester i begge menighetene, og på andre arrangementer.

Koret øver i Hillevåg kirke tirsdager kl. 17.00-19.00

Det er alltid plass til nye sangere!

Dirigent er Rannveig Mosbakk Skiri

 

På grunn av smittevernsituasjonen må vi avvente øvelser inntil videre!

 

 

Tilbake