Verden Rundt 3.-4.klasse


Vi inviterer deg som bor i Hillevåg eller Bekkefaret, og går i 3. eller 4. klasse til å bli med oss "verden rundt"! Lørdag 18.september kl 10.00-15.00 samles vi i kirka og får bli litt mer kjent, møte gjester fra andre land og lære mye spennende. Søndag 19.septemer kl 11.00 har vi gudstjeneste med høsttakkefest, der vi også skal delta.

 

Vi skal smake, synge, lære, leke og lage noe fra andre land. Kanskje får du svar på hvorfor kirken ønsker å fortelle hele verden om vår tro?

Påmelding gjøres her.

Tilbake