Vårens konfirmasjoner utsettes til høsten


Konfirmasjonsdagene i Hillevåg kirke til høsten er lørdag 4. september og søndag 5. september

 

Biskopene i Den norske kirke anbefalte menighetene å vurdere om vårens planlagte konfirmasjoner bør utsettes til høsten.

Hillevåg menighet har nå drøftet saken og har besluttet at konfirmasjonene i Hillevåg kirke flyttes til lørdag 4. og søndag 5. september.

Vi tar utgangspunkt i at de konfirmantene som har valgt lørdag 8. mai som konfirmasjonsdag, blir konfirmert lørdag 4. september, og de som har valgt søndag 9. mai, blir konfirmert 5. september. Vi kommer tilbake med fordeling av konfirmantene på klokkeslett.

Hvis det viser seg at de nye tidspunktet ikke passer, ta kontakt med oss.

Tilbake