Velkommen til gudstjeneste søndag 16. mai kl. 11.00


Nå kan vi igjen møtes til gudstjeneste.

 

Velkommen til gudstjeneste i Hillevåg kirke 16. mai, søndag før pinse.

Prost Tor Magne Nesvik, prest
Tore Bols, organist


Offer til Norges KFUK-KFUM Speiderne. VIPPS 638603

Vi gleder oss over å kunne invitere til fysiske gudstjenester igjen! Det er åpent for 100 deltakere som sitter på faste, tilviste plasser. Deltakerne må registreres. Les oppslag og følg anvisninger fra vertene i kirken.

Ved ankomst må du registrere deg med navn og telefonnummer. Ta gjerne med lapp med navn og telefonnummer på. Navnelista makuleres etter 14 dager og brukes kun til smittesporing hvis nødvendig. Kirken er åpen fra kl. 10.30, og vi ber om at alle møter opp i god tid.

Regelen om faste, tilviste plasser; betyr at kirkevertene vil hjelpe deg med å finne en plass og å holde nødvendig avstand til dem du ikke bor sammen med. Når vi sitter, plasserer vi oss med to meters avstand til andre kohorter på grunn av at vi synger i gudstjenesten.

Det er egne regler for nattverdutdelingen. Dette blir det orientert om i gudstjenesten.

Det blir mulighet for å gi takkoffer ved bruk av Vipps, betalingsautomat eller kontanter i korg ved utgangen.

Vi følger smittevernveilederen for Den norske kirke. Den kan leses her. I planleggingen av gudstjenestene følger vi disse hovedprinsippene:

Syke personer kan ikke delta eller være til stede
Gode rutiner for håndhygiene og renhold
God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. Vi skal hele tiden holde 1 meters avstand til andre enn dem vi bor sammen med. Vi sitter med 2 meters avstand pga allsang.
Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Tilbake