Kast noen blikk på kunsten i kirken. Altertavlen.


Kommer du inn i Hillevåg kirke til hverdags, kan du godt få med deg «En preken uten ord»! 

O Guds lam, uskyldig…..

Kommer du inn i Hillevåg kirke til hverdags, kan du godt få med deg «En preken uten ord»!  Jeg vil her komme med en ydmyk, personlig betraktning i full respekt for at andre kan fremme andre refleksjoner og tanker enn meg.

Det første som slår meg er jo det mektige alterpartiet. Jeg spurte noen konfirmanter: «Hva ser dere?»  «Jeg ser et stort sverd!»  Kom det fra en. «Ja, troens sverd!»  Er det sol ute og det er etter kl. 11.00, spiller strålene inn i grønt glass som er skåret i lange strimler.  Ved første øyekast er det som om en kilde veller fram fra det skjulte.

Noen ser også en stige i fossen. (Jakob-stigen?)

Kilden fører til det slaktede lammet som kan være et anstøt for noen.  Jeg hører enkelte som ikke orker å gå i Hillevåg kirke på grunn av lammet.  Kirkekunstneren Per Odd Aarrestad sier at som kirke er vi i krig, ikke bare i harmoni og idyll. Det foregår en krig mellom det gode og det onde.  Som gutt hadde kunstneren fått ansvaret for et kopplam.  Dette ble fraktet til slaktehuset uten at han visste det. Det er lett å forstå at dette fikk han til å bearbeide skulpturen og forme dette lammet så nøyaktig som mulig.  Lammet lå i fryseren med ull og det hele så lenge han holdt på med utformingen. 

På samme måte som de eldste blant oss ber om at vi ikke må glemme krigen og de som kjempet for vår frihet, minner Gud oss om at det han måtte ofre sin Sønn for å sone vår synd, til vår frihet og vår glede. I mange andre kirker er alterpartiet et blodig krusifiks.  Menighetsråd, prest og stiftsdireksjon la på tidlig 90-tall vekt på lammet. Lammet er merket i øret med et kors som et tegn på at det er et offer.  Dette blodige offeret feirer vi på ublodig vis i nattverden.  Symbolene for brødet og vinen er gjengitt på endene av den blå buen over lammet. «O Guds lam, uskyldig, …» (Fra en påskesalme og nattverdliturgien).

PS: Den oppstandne Kristus i prosesjonskorset, den runde steinen med sprekk, lysgloben, korset på alteret, skulpturen i gangen/våpenhuset og orgelet kommer vi tilbake senere. Følg med!

Hugne Johan Sjo

Tilbake
Del