Søndagsskole og Familiegudstjenester


Høsten byr på mye kjekt for barn og familier i Hillevåg.

Her finner du datoer for søndagsskole og familiegudstjenester!

Søndag 11. september, Søndagsskole i kirken kl. 11.00

Søndag 25. september, Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok i kirken kl. 11.00

Onsdag 28. september, Hillevågsmiddag i kirken kl. 16.00-18.00

Søndag 02. oktober, Søndagsskole og høsttakkefest i kirken kl. 11.00

Onsdag 19. oktober, Hillevågsmiddag i kirken kl. 16.00-18.00

Søndag 23. oktober, Søndagsskolegudstjeneste  og verden rundt på 1 dag i kirken kl. 11.00

Onsdag 23. november, Hillevågsmiddag i kirken kl. 16.00-18.00

Søndag 27. november, Familiegudstjeneste m/ lys våken kl. 11.00

Søndag 04. desember, Søndagsskole i kirken kl. 11.00

Søndag 15. januar, Søndagsskole i kirken kl. 11.00 

 

Tilbake

Del