Søndagsskole og Familiegudstjenester


Her finner du oversikt over søndagsskole og familiegudstjenester!

Søndag 04. juni, Søndagssskolegudstjeneste kl. 11.00

Søndag 20. august, Søndagsskole kl. 11.00

Søndag 27. august, Familiegudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter kl. 11.00

Søndag 03. september, Søndagsskole kl. 11.00

Søndag 17. september, Familiegudstjeneste med høsttakkefest kl. 11.00

Søndag 01. oktober, Søndagssskole kl. 11.00

Søndag 22. oktober, Søndagsskolegudstjeneste kl. 11.00

Søndag 19. november, Familiegudstjeneste med verden rundt kl. 11.00

Søndag 03. desember, Familiegudstjeneste med lys våken kl. 11.00

 

 

 

Tilbake
Del