Kirkevalg


Til høsten er det kirkevalg, og vi søker kandidater! Engasjér deg i kirken der du bor. Still til valg! Som medlem i menighetsrådet har du stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Bli med!

Til høsten er det kirkevalg, og vi søker kandidater!

STILL TIL VALG I MENIGHETSRÅDET!

Engasjér deg i kirken der du bor. Still til valg! Her finner du både informasjon om hva det vil si å være valgt inn i menighetsrådet og ressurser til deg som ønsker å stille til valg.

Som medlem i menighetsrådet har du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Bli med!

HVA GJØR MENIGHETSRÅDET?

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor.

Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning. Bli med!

 

DET ER MANGE GRUNNER til å stille til valg til menighetsrådet.

Her er ti av dem. Som representant i menighetsrådet vil du få mulighet til å:

  1. bruke dine talenter 
  2. få nye relasjoner i nærmiljøet
  3. jobbe sammen med andre – for andre
  4. være med på å formidle kristen tro
  5. dele og diskutere dine standpunkt med andre
  6. sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
  7. legge til rette for at kirken blir en viktig kulturarena
  8. bidra til at kirken er åpen for alle
  9. gjøre lokalmiljøet ditt bedre
  10. bli bedre kjent med deg selv

Les mer på https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/vil-du-stille-til-valg/menighetsradsvalg-sokneradsvalg/ 👍

Tilbake

Del