Bønnekrukka


Bønnekrukka er nå åpen for deg både fysisk og digitalt!

 

Som mennesker i en kaotisk verden, så trenger vi ofte mer lys og fred inn i livet vårt utenfra. Den største kilden for nettopp dette er Jesus selv som har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Han er like nær oss som vår egen pust, og da livet er utfordrende for oss selv eller andre så kan det være godt å overgi ting til Han.  

Bønnekrukka er tilgjengelig i kirken, og den kan benyttes både fysisk og digitalt.

Vi har fortsatt det samme systemet med blå og hvite lapper. De blå lappene blir lest på Bønnesamlingen (Åpen kirke) siste mandag i måneden. I tillegg blir disse emnene videreformidlet og bedt for i Bønneringen og Staben. De hvite lappene blir verken lest på Bønnesamlingen eller videreformidlet.

Du kan nå levere bønneemner på følgende måter:

- Skriv en hvit eller blå bønnelapp hjemme som du legger i Krukka på gudstjenester eller andre arrangement

- På Bønnesamlingene er det mulighet for å skrive bønnelapper

- Du kan ringe, sende melding eller mail til Diakonen. Tlf/SMS: 48990570 eller Mail: ek866@kirken.no. Disse emnene blir skrevet på hvit eller blå lapp utfra ditt ønske og lagt i Krukka

 

Hjertelig velkommen til Bønnekrukka som er der for deg!

Tilbake